STEPAS

Stepas (ang. Tap Dance) – šokio stilius, kurio metu kojų judesiais bei specialių batų pagalba išmušamas ritmas. Šokant stepą garsus taip pat galima išgauti rankomis, kamuoliais ir visais daiktais kurie gali skleisti garsą.

“Kiekvieną kartą, kai įžengiu į kambarį ir pajuntu grindis, galvoje sukasi vienintelė mintis – “Kaip jos skambėtų kojomis mušant ritmą?” “

Trupės nariai